Asbestidentifiering i material

Express-svar utan extra kostnad (svar samma dag vi får provet)

510 kr/analys

Dessa analyser skickas vidare till samarbetande lab

Asbestidentifiering i damm-på-tejp-prov

Vanlig kontorstejp ska användas, klistersidorna får inte läggas mot varandra.
Mätta tejpen med damm, så det går att stoppa i provpåse av plast.
Normal (10-14 dagars svarstid)
1 250 kr/analys
Bråttom (3-4 dagars svarstid)
2 500 kr/analys
Express (2 dagars svarstid)
3 750 kr/analys

PCB i fogmassa

Normal (10-14 dagars svarstid)
700 kr/analys
Bråttom (3-4 dagars svarstid)
1 400 kr/analys
Express (2 dagars svarstid)
2 650 kr/analys

Fiberanalys gör även:

Asbest-, Miljö- & PCB-inventeringar
675 kr/timme
Okulärbesiktning, provtagning, dokumentation & redovisning
Milersättning
55 kr/mil

Övriga analyser: Pris på begäran

Alla priser exklusive moms