Information om provtagning.

Så här gör du...

 • Fyll i analysformulär, finns för utskrift på sidan "Ladda ned".
  Där ser Ni också vad Vi behöver för uppgifter av Er.
  Glöm ej att ange om fakturan ska ha Märke, plats finns i formuläret.
 • Proverna bör vara ca 3-5 cm i fyrkant för att vara representativa.
  Är det i pulverform ca 2-3 matskedar. Lägg proverna i plastpåse eller något annat tättslutande material.
  Är det mer än 1 materialprov så bör varje prov ligga i egen påse så de inte kontaminerar varandra.
 • Undvik att tejpa in prover i "silvertejp" eftersom Vi riskerar att förstöra provet vid öppning då.
 • Skicka formulär + asbestproverna i frankerat kuvert.
 • Samma dag Vi erhåller proverna lämnas analyssvar, utan extra avgifter.
 • Det "snabba" svaret får Ni allt efter önskemål per e-post, fax, sms eller telefon.
 • Originalprotokoll kommer med fakturan på post.