Exteriör
Fiberanalys AB startade sin verksamhet i Gävle 1986. Den 1/6 2007 flyttade företaget till Stugsund i Söderhamn där vi är etablerade i dag.

Fiberanalys AB är ett analys- & miljö-laboratorium beläget i Söderhamn, 27 mil norr om Stockholm.

 

Vi har det stora företagets moderna tekniska utrustning parallellt med det lilla företagets enkla organisation och effektivitet.
Vårt specialområde är: Asbestidentifieringar i material

Vi gör också hela inventeringar av fastigheter (asbest, pcb eller miljö-inventeringar) och administrerar andra typer av analyser genom samarbete med erkända laboratorier.

Fiberanalys AB har tillstånd av Arbetsmiljöverket att hantera asbest eller asbesthaltigt material för analysändamål. Företaget bedriver sin verksamhet i enlighet med kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001.