Materialförteckning över
material som kan innehålla asbest.
PDF-fil som bara går att skriva ut.

Materiallista

Vilka material kan
innehålla asbest?

Formulär för de som kan öppna
Excel 97 och senare.
Detta går att fylla i på datorn.

Analysformulär i
Excel 97 & senare

Formulär för de som INTE
kan öppna i Excel.
PDF-fil som bara går att skriva ut.

Analysformulär
i PDF

För att läsa PDF-filer krävs Adobe Acrobat Reader (ladda hem Acrobat Reader).