Kontor
Kontor

Asbestanalyser

Vi utför asbestanalyser i materialprov till exempel: kakelfix & fog, rörisolering, väggskivor, mattor & lim.

Vi använder polarisationsmikroskopi med faskontrast (PLM) för att identifiera asbestfibern.

Inventeringar

Vi utför miljöinventeringar, pcb-inventeringar samt asbestinventeringar av hela fastigheter.

Övriga analyser

Vi ombesörjer även andra typer av analyser till exempel:

  • PCB i fogmassa
  • Asbestidentifiering i damm på tejp-prov (observera att vanlig kontorstejp ska användas)
    genom samarbete med andra laboratorier.

Pris på begäran.

Observera att vissa av dessa analyser kräver upp till 10 dagars svarstid.