Fiberanalys AB är ett analys- & miljölaboratorium i Söderhamn

Vårt specialområde är: Asbestidentifieringar i material

Kontor
Lab

 

Vår affärsidé är att leverera säkra och snabba asbestanalyser till våra kunder. Som regel ger vi svar på undersökningen redan samma dag vi erhåller proverna.

Vi debiterar inte någon extra avgift för denna service.

Vår strävan är att våra kunder genom personligt engagemang ska känna sig väl omhändertagna och få god service.

Våra kunder är både privatpersoner och företag från hela Sverige. Vi får mycket positiv respons av våra kunder för vår effektiva provhantering.

Ska fastigheten rustas? Tänk på:

Fastigheter byggda mellan 1950-1980 innehåller ofta asbest. Asbest finns i mer än 3 000 produkter och kan finnas i:


KAKELFIX & FOG

 MATTOR & GOLVLIM

RÖRISOLERING

BYGGSKIVOR

KITT / FOGMASSA
Låt oss kontrollera och göra det osynliga synligt innan Ni påbörjar arbeten på fastigheten.